728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90זירת שיח בסוגיות הקשורות לתחום התקשורת ולדיון רב-תחומי בהיבטים שונים של העיסוק בעיתונות.

 • אגודת העיתונאים בתל-אביב, מאז 1935

  דברי הימים א'

  התארגנות ראשונה של עיתונאים בתל-אביב במסגרת של אגודה מקצועית עצמאית נוצרה מתוך מצוקה. היא החלה בשנים 1935-1934. התחום המקצועי של העיתונאים היה למעשה פרוץ, או מופקר. העיתונאי היה משולל זכויות ומעמד וחסר הגנה מקצועית בכל הנוגע לתנאי העבודה (שכר, שעות העבודה, קביעות, תנאים סוציאליים).

  קרא עוד

  דברי הימים ב'

  בשנות ה-50 גדל כוחה של האגודה. היא חוללה שינויים מסוימים בהתארגנותה הפנימית והגבירה את פעילותה בתחום המקצועי. ההתקדמות, שחלה בעיתונות, יצרה מקומות עבודה נוספים ובתוך כך גם גדל מספר חברי האגודה. בשנתיים בלבד (1956–1958) גדל מספר חברי האגודה מ- 300 ל-500, ובהם כ-30 עיתונאיות (לעומת עשר בשנת 1948).

  קרא עוד

הנהלת אגודת העיתונאים

באסיפה כללית בוחרת, שהתקיימה התאריך 21/1/2016, בה השתתפו כ-120 חברי אגודה, נבחרו חברי הנהלת אגודת העיתונאים בתל אביב לשלוש השנים הקרובות.
חברי ההנהלה שנבחרו הם: רותם אברוצקי (ערוץ 1), אליעזר דר-דרזנר (ותיקי תקשורת), ליאורה עיני (ותיקי תקשורת), אבי מוסקל (ערוץ 1), גדי פרץ (גלובס), קרן מילוא (רדיוס-לב המדינה), אורי בינדר (רדיו דרום), אבי יעקובוביץ' (עצמאי, ערוץ הדברות), אמנון נדב (רדיוס-לב המדינה), נועם גילאור (קול ישראל), יחזקאל אדירם (עצמאי, ידיעות אחרונות), קרן אוזן (רדיו דרום), משה טימור (ותיקי תקשורת) ומוסטפה אבו-ראס (הטלויזיה החינוכית).

לוועדת הביקורת נבחרו שמואל בן-צבי, חיים פייקרש, עליזה ארבלי, מוטי אמיר וירח טל.

במהלך האסיפה הכללית, סקר יו"ר האגודה, רותם אברוצקי, את פעילות האגודה בתחומים שונים ודיווח על המצב ברשות השידור, וכיצד מתכוונת האגודה לפעול בנושא. מנכ"ל האגודה, יוסי בר מוחא, נתן סקירה על מצבה הכספי של האגודה, כמו גם על התקדמות עסקת הנדל"ן, שתביא בסופו של דבר להכפלת השטח הבנוי של האגודה, כשהמבנה החזיתי ישמר בידי האגודה.

חטיבת ותיקי התקשורת

באסיפה הכללית של חטיבת ותיקי התקשורת, שנערכה ב-17 בדצמבר 2015, הוחלט, פה אחד, ששישה מועמדים שהציגו את מועמדותם להנהלת החטיבה – יכהנו בה. השישה הם: יוסף ג'קסון, מוטי אמיר, יחזקאל אדירם, מושיק טימור, ליאורה עיני וחגי קרן צבי.

האסיפה הכללית בחרה בליאורה עיני כמועמדת משוריינת להנהלת אגודת העיתונאים.

בתום האסיפה הכללית התכנסה ההנהלה הנבחרת של החטיבה ובחרה ביוסף ג'קסון כיו"ר הנהלת החטיבה ובמוטי אמיר כסגן וכממלא מקום ליו"ר הנהלת החטיבה

תקנון אגודת העיתונאים בתל-אביב

 • תקנון אגודת העיתונאים בתל אביב

  נוסח המקורי נתקבל באסיפה כללית מיום 5/3/92 שינויים נתקבלו באסיפות הכלליות שנתקיימו ביום 24/12/92, 28/10/93, 29/6/95, 23/9/97, ו-26/10/00, 23/5/05, 18/10/07, 11/09/08

טופס בקשה להתקבל כחבר באגודת העיתונאים בתל אביב


תקציר הדו``ח הכספי