728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

חוששים לעתיד הדמוקרטיה

חוששים לעתיד הדמוקרטיה
השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון וראש הממשלה בנימין נתניהו

סקר: רוב הציבור בישראל סבור שהדמוקרטיה בישראל תיפגע מהחלשת מעמדה של הרשות השופטת ומצדד בהגבלת סמכויות הפוליטיקאים על ידי בית המשפט העליון

רוב הציבור בישראל סבור שהדמוקרטיה בישראל תיפגע מהחלשת מעמדה של הרשות השופטת, שתתבטא בביטול הפיקוח מצידה על יתר רשויות המדינה. רוב הציבור גם מצדד בהגבלת סמכויות הפוליטיקאים על ידי בית המשפט העליון. כך עולה מסקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 
מהסקר של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל שבמסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואשר הקיף 586 מרואיינים יהודים ועוד 105 מרואיינים ערבים, עולה גם ש-58% מהנשאלים סבורים כי חוק החסינות הוא חוק פרסונלי שנועד להטיב עם פוליטיקאים הצפויים לעמוד בפני כתבי אישום, ואשר יפגע בליכוד עצמו.
 
הסקר, אותו ערכו פרופ' תמר הרמן ואור ענבי, מתייחס לעמדות הציבור בחודש מאי ומתרכז בשני נושאים: יחסי החוץ של ישראל ומעמדה הבינלאומי uהוויכוח על חוק החסינות ופסקת ההתגברות (שנועדה לאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוקים שנפסלו על ידי בית המשפט העליון ובכך ימנע את התערבותו בחוקים אותם מקבלת הכנסת).
 
מהסקר עולה כי מסתמנת ירידה מסוימת ב"מצב הרוח" הלאומי, המתבטאת בירידת -מה בהשוואה לחודש אפריל באופטימיות של הציבור לגבי עתיד השלטון הדמוקרטי במדינה וגם לגבי מצב הביטחון.
 
ככלל, רוב הציבור בישראל חושב שמעמדה הבינלאומי של ישראל טוב (62%). כמו כן הרוב סבור כי חתימה על הסכם מדיני – ביטחוני – כלכלי עם הפלסטינים תשפר מעמד זה.
 

המדינות שנתפסות כידידותיות ביותר לישראל הן ארה"ב (97%), הודו (64%) ןגרמניה (57%). בריטניה וסין זהות מבחינת הערכת הציבור היהודי את מידת הידידות שלהן כלפי ישראל (40%) . ואולם שיעור הסבורים שבריטניה עוינת לישראל עולה בבירור על שיעור הסבורים שסין עוינת את ישראל – 19%,לעומת 8%. רוסיה נתפסת כידידותית לישראל בעיני 34.5% מהמרואיינים היהודים ובעיני 42.5% מהערבים. מצרים היא האחרונה בתור עם 18% בלבד מהיהודים הרואים בה ידידותית לישראל ו-45% מהערבים המעריכים אותה כידידותית. יש לציין כי למעט סין, כל המדינות שעליהן שאלו עורכי הסקר נראות בעיני המרואיינים הערבים כיותר ידידותיות לישראל מאשר בעיני המרואיינים היהודים.
 
רוב ברור בציבור הישראלי, 62%, מתנגד לחוק החסינות. אם חוק זה יאושר בכנסת, רק 30% סבורים שיש להחיל אותו גם על נתניהו.
 
הציבור חלוק בדעתו אם מערכת המשפט בישראל חזקה מדי ולפיכך יש לעשות מהלכים שיחזק מולה את הכנסת. 44% מסכימים כי זה המצב ולכן יש לבצע מהלך לחיזוק הכנסת לעומת מערכת המשפט בעוד ש-36% מתנגדים לכך.
 
בהשוואה לחודש אפריל, בחודש מאי ירדה האופטימיות של הציבור לגבי עתידו של המשטר הדמוקרטי בישראל ל-49.5% בהשוואה ל-54% באפריל ולגבי מצב הביטחון – ל-51% בהשוואה ל-59% באפריל.
 
בקרב המרואיינים היהודים ירדה מידת האופטימיות לגבי המשטר הדמוקרטי ל-54% במאי לעומת 59% באפריל, ואילו בקרב הערבים היא ירדה ל-25%, בהשוואה ל-36% חודש קודם לכן, באשר לעתיד הביטחון הלאומי, הירידה בקרב היהודים
 
במידת האופטימיות היתה ל-53% במאי בהשוואה ל-60% באפריל ובקרב הערבים ל-41% לעומת 52% באפריל.
 
פילוח של שאלת האופטימיות לגבי המשך קיומו של המשטר הדמוקרטי בישראל לפי מחנה פוליטי העלה כי 72.5% מהמרואיינים המשתייכים למחנה הימין אופטימיים בעניין זה, לעומת רק 29% מבין המשתייכים למרכז ו-18% ממצביעי השמאל. פילוח לפי מחנה פוליטי של שאלת האופטימיות לגבי עתיד הביטחון של ישראל העלתה כי בימין יש רוב (64%) שהם אופטימיים, ואילו במרכז ובשמאל רק מיעוט (מרכז – 38%; שמאל -32%).
 
בציבור היהודי, כשני שלישים סבורים שמעמדה הבינלאומי של ישראל כיום הוא טוב מאוד, או די טוב. בקרב הערבים – רק מחצית סבורים כך. ואולם פילוח של המדגם היהודי לפי מחנה פוליטי מעלה הבדלים גדולים: בשמאל רק 34% סבורים שמעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית הוא טוב מאוד או די טוב. זאת, לעומת רוב במרכז (57%) ובימין (74%).
 
האם המעמד הבינלאומי של ישראל כיום טוב או רע בהשוואה למה שהיה לפני עשור, או שהוא דומה לו? מהסקר עולה כי בציבור היהודי הרוב (60%) מעריכים שמעמדה של ישראל כיום טוב מזה שהיה לפני עשר שנים. רק 20% סבורים כי הוא הורע. שיעור הערבים שלא ידעו להשיב על השאלה גבוה מכדי שאפשר יהיה להסיק מסקנה לגביהם, אבל מבין אלה שכן ענו – שיעור הרואים שיפור עולה במקצת על שיעורם של אלה הרואים הרעה במעמדה הבינלאומי של ישראל בהשוואה לעבר (35% לעומת 30%). 18% מעריכים שלא חל כאן שינוי.
 

פילוח של המדגם בקרב היהודים מעלה שבימין רוב גדול (71%) סבורים שמעמדה הבינלאומי של ישראל טוב כיום משהיה בעבר. במרכז סבורים כך רוב קטן מהנשאלים (54%) , ואילו בשמאל – רק מיעוט (24%).

 
ולבסוף, 24% מהנשאלים היהודים מסכימים עם הטענה לפיה המשטר בישראל דומה למשטרים הקיימים בטורקיה, הונגריה או פולין, לעומת שיעור גבוה בהרבה, 59%, מהנשאלים הערבים המסכימים עם טענה זו.

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.