728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

באין עילה חוקתית להתערבות

באין עילה חוקתית להתערבות
אילוסטרציה: pixabay

נדחו עתירות נגד החוק להגבלת הפרסומת של מוצרי טבק, שאחת מהן תקפה את ההחרגה החלקית של העיתונות המודפסת מהאיסור על פרסום מוצרי טבק ועישון

בג"ץ דחה אתמול (שלישי) שתי עתירות בעניין החוק להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), שהתקבל בכנסת ב-31 בדצמבר 2018.
 
התיקון לחוק כולל הטלת מגבלות ואיסורים על פרסום ושיווק של מוצרי עישון לסוגיהם, לרבות מוצרי איוד ותכליתו " להגן על בריאות הציבור, ובייחוד על בריאותם של קטינים, באמצעות קביעת איסורים, הגבלות וחובות לעניין פרסומת ושיווק של מוצרי עישון".
 
עתירה אחת, של פורום יבואני ויצרני מוצרי איוד בלשכת המסחר בתל אביב, תוקפת את החלת האיסורים והמגבלות גם על מוצרי איוד (סיגריות אלקטרוניות). הטענה המרכזית בעתירה הינה כי מוצרי איוד מזיקים פחות ממוצרי עישון טבק, והם מהווים תחליף ראוי לעישון רגיל, ויש לעודד מעבר מעשנים למוצרי איוד. לכן, כך נטען, אין הצדקה להטיל איסורים ומגבלות על פרסומם של מוצרי איוד, והטלת מגבלות כאלה היא בגדר פגיעה, שלא לתכלית ראויה ובמידה העולה על הנדרש, בזכות הקנין ובחופש העיסוק של חברי הפורום.
 
עתירה נוספת, של המיזם הרב מגזרי למיגור העישון, תוקפת את ההחרגה (החלקית) בתיקון לחוק של העיתונות המודפסת מהאיסור על פרסום מוצרי טבק ועישון. לטענת המיזם, החרגה זו פוגעת בזכות לחיים ולבריאות של הציבור ואינה עומדת בתנאי פסקת ההגבלה.
 
לעתירות הוגשו תגובות מקיפות ומפורטות של הכנסת והממשלה, בהן פורטו הרקע העובדתי והנורמטיבי של התיקון לחוק, וכן התייחסות מפורטת לטענות שבעתירות. עמדת הכנסת והממשלה הינה כי דין העתירות להידחות מכיוון אינן מבססות כל עילה חוקתית העשויה להצדיק התערבות של בית המשפט בחוק של הכנסת. לעמדת הכנסת והממשלה, התיקון לחוק נחקק לתכלית ראויה של צמצום הנזקים החמורים של העישון לסוגיו, והוא מידתי ומאזן נכונה בין השיקולים והאינטרסים השונים.
 
הסתדרות הרופאים בישראל שביקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לעתירת הפורום לשם תמיכה בעמדת הכנסת והממשלה, הציגה את עמדתה- הנתמכת בחוות דעת וניירות עמדה מקצועיים שצירפה – לפיה התיקון לחוק הוא חשוב וחיוני להגנת בריאות הציבור, ואין כל עילה לבטלו.
 
המוציאים לאור של העיתונים הארץ וידיעות אחרונות ביקשו להצטרף וצורפו כמשיבים בעתירת המיזם, לשם תמיכה בהחרגה החלקית של העיתונות המודפסת מאיסור הפרסום של מוצרי עישון.
 
לאחר ששמעו את טיעוני באי-הכוח של כל הצדדים ובחנו את החומר שהוגש לבית המשפט הביעו השופטים יצחק ימית, מני מזוז ודוד מינץ את עמדתם בפני הצדדים כי הם אינם סבורים ש"העתירות מניחות תשתית עובדתית או משפטית, ולו בקירוב, לעילה חוקתית להתערבות בתוקפו של התיקון לחוק".
 
לאחר התייעצות, הודיע בא-כוח פורום יבואני ויצרני מוצרי איוד בלשכת המסחר בתל אביב כי הפורום חוזר בו מעתירתו. בא-כוח המיזם הרב מגזרי למיגור העישון הודיע כי הפורום עומד על עתירתו. על כן, נדרשה הכרעת בית המשםט.
 
בעניין סוגיית ההחרגה החלקית של העיתונות המודפסת מאיסור הפרסום של מוצרי עישון, נכתב בפסק הדין כי היא "נדונה ארוכות בדיוני ועדת הכלכלה של הכנסת, והשיקולים להחרגה זו הוצגו גם בפני מליאת הכנסת בעת אישור הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית.
 
"החרגה זו נומקה כך: מאחר שתכליתו העיקרית של החוק היא להגביל פרסומת למוצרי עישון העשויה לעודד צעירים וקטינים להתחיל שימוש במוצרי עישון, ומאחר שצעירים חשופים פחות לעיתונות המודפסת, הרי שההחרגה החלקית של העיתונות המודפסת מאיסור פרסומת, תוך הטלת מגבלות קשות, תשפיע באופן מוגבל בלבד על תכלית החוק; ומאידך, נוכח המצב הקשה של העיתונות המודפסת, שאין חולק על חשיבותה בחברה דמוקרטית, קיים חשש מפני פגיעה משמעותית באיתנותה ככל שהאיסור יחול עליה באופן מלא, מה שיפגע בהכנסותיה מפרסום. יצוין, כי נציגי משרד המשפטים בדיוני ועדת הכלכלה וכן הייעוץ המשפטי לכנסת הביעו עמדתם המשפטית כי נוכח השיקולים האמורים אין מניעה משפטית להחרגה המוצעת של העיתונות המודפסת".
 
השופטים ציינו כי החוק המתקן הוגש כהצעת חוק פרטית ואושר על ידי הכנסת ברוב גדול בשלוש קריאות, לאחר לא פחות משמונה דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת, במסגרתם נדונה כאמור ארוכות סוגיית ההחרגה של העיתונות המודפסת ונומקה כאמור".
 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.