728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

לפעול מיידית לתיקון החוק

לפעול מיידית לתיקון החוק

אגודת העיתונאים בתל-אביב עתרה לבג"ץ למתן צווים על תנאי ולקיום דיון דחוף בשינוי בחקיקה של מועד "יום התחילה" של חוק תאגיד השידור - לסוף ספטמבר 2017

אגודת העיתונאים בתל-אביב עתרה היום לבג"ץ, באמצעות עורכי הדין אילן בומבך ויריב רונן, נגד שר התקשורת וראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון – למתן צווים על תנאי ובקשה לקיים דיון דחוף בשינוי מועד "יום התחילה" של חוק השידור הציבורי הישראלי ובתקצובה של רשות השידור, בתקציבה שלפני מועד חקיקת חוק השידור הציבורי הישראלי, עד ליום בו "תאגיד השידור הציבורי הישראלי יעמוד במלוא דרישות החוק ובמוכנות שלמה ומלאה לתחילת השידורים בכל אמצעי השידור".
בעתירה מתבקש בית המשפט להורות לנתניהו וכחלון לנמק מדוע " לא יפעלו מיידית לדחיית או שינוי מועד 'יום התחילה' של חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד-,2014 הקובע את מועד תחילתו של החוק ביום 31.3.2016, באמצעות תיקון מתאים לחוק זה, שלפיו 'יום התחילה' יחול במועד בו תאגיד השידור הציבורי הישראלי יעמוד במלוא דרישות החוק ובמוכנות שלמה ומלאה לתחילת השידורים בכל אמצעי השידור.
כמו כן מתבקש בית המשפט להורות לשר התקשורת ולשר האוצר לנמק מדוע לא "יפעלו מיידית לתיקון חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד-2014 הקובע את מועד תחילתו של החוק ביום 31.3.2016, כך ש"יום התחילה" יידחה וייקבע ליום 30.9.2017.
בנוסף בג"ץ מתבקש להורות להם לנמק "מדוע לא תתוקצב רשות השידור (בפירוק) בתקציבה שלפני מועד חקיקת חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד-2014, ובהתאם להוראת סעיף 102(ב) לחוק זה, עד ל"יום התחילה" של חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד-"2014.
בית המשפט התבקש לקיים דיון דחוף בעתירה, זמן סביר בטרם "יום התחילה" הקבוע כעת בחוק – בתאריך 31 במרץ.
"ב'יום התחילה', אמורה רשות השידור (בפירוק) להיסגר לאלתר, וכל עובדיה אמורים להיות מפוטרים, ללא שנערכו לקלוט אותם בתאגיד השידור החדש – לפי מכסה מינימלית – 25% מעובדי רשות השידור (בפירוק) – שנקבעה בחוק השידור הציבורי", נכתב בעתירה.
"נכון ליום הגשת עתירה זו, תאגיד השידור החדש שאמור לבוא בנעלי רשות השידור (בפירוק) אינו ערוך לשדר, וברור כי ביום התחילה הנוכחי (31.3.16) אין ביכולתו לפתוח את השידורים, כאשר הוא ממלא את כל הדרישות המהותיות של חוק השידור הציבורי (כך גם לפי דבריו של המנכ"ל הזמני של התאגיד עצמו).
"נכון ליום הגשת עתירה זו, נקלטו בתאגיד השידור החדש 33 עובדים בלבד, מהם 11 עובדי רשות השידור / רשות השידור (בפירוק) / הטלוויזיה החינוכית הישראלית. זאת אל מול תקן שיא של 853 עובדים (אשר לפיו מגבש תאגיד השידור החדש את צרכיו והתארגנותו; אף שגם תקן זה טרם אושר רשמית ע"י אגף התקציבים במשרד האוצר וע"י מועצת התאגיד החדש, שטרם הוקמה רשמית).
"גם לגבי אותם עובדי רשות השידור (בפירוק) שאמורים להיקלט בתאגיד השידור החדש, הרי שטרם הוסדר המעבר שלהם ולא ברור איך ומתי הוא יתבצע.
"כפי שמפורט בעתירה זו, תאגיד השידור החדש לא עומד בדרישות המינימליות של החוק, המהוות תנאי יסודי להפעלתו ולהתחלת שידוריו: התאגיד החדש רחוק מאוד מלעמוד בחיובים הסטטוטוריים המהותיים והתכניים המפורטים בסעיף 7 לחוק; בניגוד לסעיף 9 לחוק, עדיין לא מונתה מועצת תאגיד השידור הישראלי בת 12 חברים; לפני ימים אחדים אישרה הוועדה לבדיקת מינויים בשירות הציבורי 10 מתוך 12 המועמדים לחברות במועצת התאגיד, וגם זאת בעקבות עתירה שהוגשה בדרישה לכפות את מינוי המועצה (בג"ץ 5819/15); בניגוד לאמור בסעיף 5 לחוק, תאגיד השידור החדש מתכוון לפתוח את שידוריו ממודיעין, במקום מירושלים, כפתרון זמני ולפי "אישור חריג" של מר אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי פיסקאלי); בניגוד לקבוע בסעיף 113 לחוק, המדינה גם איננה עומדת בחובת המימון הזמני של רשות השידור (בפירוק) עד הקמת התאגיד החדש"


2 תגובות

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

2 תגובות

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.