728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

בהתאם להנחיות רשם העמותות

בהתאם להנחיות רשם העמותות
בית סוקולוב. צילום ארכיון

רשם העמותות במשרד המשפטים סיים את בדיקתו בעקבות פנייה אליו בעניין עסקת המקרקעין שביצעה ב-2015 אגודת העיתונאים בתל-אביב למכירת זכויות בנייה בחלק האחורי של בית העיתונאים

רשם העמותות במשרד המשפטים סיים את בדיקתו בעקבות פנייה אליו בעניין עסקת המקרקעין שביצעה ב-2015 אגודת העיתונאים בתל-אביב (עמותה רשומה) למכירת זכויות בנייה בחלק האחורי של בית סוקולוב (המבנה הקיים של בית העיתונאים הנו מבנה לשימור וימשיך לשמש את אגודת העיתונאים), בה נטען ש"העמותה לא פירטה בפני חבריה את דרכי השימוש בכספים ולא הסבירה האם זכאים ליהנות מהסכומים מעבר למצב הקיים". רשם העמותות קבע כי "נכון להיום אין בידי העמותה עודפים בערך העולה על האמור בהנחיות רשם העמותות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק". בסיכום מכתב ששלחה עו"ד הילה בניטה מרשם העמותות, עם תום הבדיקה, נאמר "לא מצאנו לנכון להתערב בעניין ובזאת טיפולנו בפנייה הסתיים".

במכתב ששלחה עו"ד בניטה הובאה עמדת אגודת העיתונאים, אותה הציג רואה החשבון של האגודה צבי ויספלד ממשרד רו"ח נבון-ויספלד: "העמותה טענה כי בשנת 2015 התקשרה בעניין רכישת מקרקעין, ונושא הדיון נדון הן בוועדת הביקורת והן בפני האספה הכללית בה ניתן פירוט מלא על מהות העסקה על שלביה השונים (וגילוי לכך אף ניתן בדו"ח הכספי עצמו)".

יצויין, כי בנוסף לדיווח המפורט אודות העסקה שנחתמה עם החברות ריאליטי והפניקס, שנמסר לחברי האגודה באסיפה הכללית ביום ה-18 ביוני 2015,  ובשל חשיבות הנושא והרצון לעדכן בפרטיו גם את חברי האגודה שלא נכחו באסיפה הכללית, נשלח  לכל חברי האגודה בתאריך ה-2 ביולי 2015 דיווח תמציתי של העסקה.

במכתב רשם העמותות נאמר עוד: "העמותה הבהירה כי  במסגרת העסקה התקבלו כספי תמורה בסך של 32 מיליון ש"ח בתחילת שנת 2015, אולם ביום 26/4/15 שילמה העמותה סך של 27 מיליון ש"ח לרשות מקרקעי ישראל לכיסוי יתרת חוב בתיק הוצל"פ בעניין דמי היוון חכירת המקרקעין נשוא ההסכם, וזאת בהתאם להסכם פשרה של העמותה עם רשות מקרקעי ישראל שקיבל תוקף של פסק דין. עוד טענה העמותה כי היא עתידה לשלם הוצאות נוספות בדרך למימוש העסקה. העמותה ציינה כי לעת זו אין בידיה עודפים כלשהם בסכומים משמעותיים, והצפי הוא כי בסופו של תהליך וככל שהעסקה תתממש בהתאם למתכונן, יישארו בידי העמותה שטחי משרדים במבנה החדש וסכום מזומנים אשר ייועד  ע"י העמותה רק כאשר יתקבלו בידיה, אך מדובר בעניין של שנים רבות".

עמדת הרשם, שהובאה במכתב: "מעיון בדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2014 עולה, כי לעמותה חוב לרשות מקרקעי ישראל בסך של כ-25 בגין תיק הוצל"פ. עוד עולה, כי בתאריך 26/4/15 העמותה שילמה בגין כיסוי חוב זה 27 מיליון ש"ח לרשות מקרקעי ישראל. לאור תגובת העמותה כי בפתחה הוצאות רבות לצורך מימוש העסקה, והעובדה כי החלק הארי מהסכום שהתקבל שולם, כאמור, לכיסוי חוב, עולה כי נכון להיום אין בידי העמותה עודפים בערך העולה על האמור בהנחיות רשם העמותות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק.

"ככל שיתקבלו בעתיד סכומים בידי העמותה", נכתב," על העמותה להשתמש בכספים אלו לצורך קידום מטרותיה, ולא לצבור עודפים באופן שנוגד את הנחיות רשם העמותות. לאור האמור, לא מצאנו לנכון להתערב בעניין ובזאת טיפולנו בפנייה הסתיים".


 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.