סיפור חיי אינו פתור

יהודית יחזקאלי חוזרת לציונה היימן, שאת סיפורה חשפה בעבר. הילדה, שיגאל אלון סייע לחבריו חשוכי הילדים לאמץ, גדלה בקיבוץ אבל תמיד חיפשה את בני משפחתה