728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

האם זהו תיקון עולם?

האם זהו תיקון עולם?
שר האוצר, משה כחלון.צילום: חיים דוד

יו"ר אגודת העיתונאים בת"א במכתב לשר משה כחלון: "אנו דורשים שתפעיל שיקול דעת וחשיבה מחדש בדבר ריצת האמוק להשלכת רשות השידור ועובדיה לרחוב"

מכובדי שר האוצר,

הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות! אני משוכנע שכאשר אמרת בכנס של העיתון כלכליסט: "נסייע למפוטרי הרשות במקרים הומניטריים", התכוונת באמת ובתמים לטוב, אולם מבלי דעת הוספת לזרות מלח גס וצורב עד כאב מעל פצעי הנפש שנגרמו לעובדי ועיתונאי רשות השידור על ידי הממשלה והכנסת בחוקקם את "חוק השידור הישראלי", על בסיס אי דיוקים מכוונים וידועים מראש.

 

למשל, לוח הזמנים הבלתי אפשרי שקבע החוק, על שלל תיקוניו, להקמת תאגיד השידור. למשל, ההסתה הדמונית בדבר ה DNA- הפגום של אנשי רשות השידור שלמומם לכאורה אין ולא יהיה עוד מזור.

 
אדוני, סיוע הומניטרי מוגש בדרך כלל לפליטים: מי שביתם חרב עליהם בשל כוח עליון, או שנסו על נפשם מפני אימת המלחמה והרי אין זה המקרה שלפנינו. לא מלחמה ולא כוח עליון הפכו את עובדי רשות השידור, כולם או קצתם ל"מקרה הומניטרי" הדורש את חסדי הריבון.
 

מילותיך החומלות, ממש כמו הצהרותיך הנחרצות בדבר החובה המוסרית להימנע מהעסקת עובדי קבלן: "לא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל יהיו עובדים ששווים יותר ועובדים ששווים פחות", מהדהדים כפעמונים מחרישי אוזניים כאשר מביטים בפרסומי המכרזים של תאגיד "כאן".

 


תאגיד "כאן" והנהלתו משולים כמי שטובל ושרץ בידו. ראשית, כמתחייב מהאמור בחוק הם קבעו "שיא כוח אדם" בתאגיד ואולם, משהתחוור להם כי אין אפשרות להפעיל את גוף השידור באמצעות 750 עובדים בלבד, הם פנו לדרך לא דרך באמצעות המרת עובדים וזכויות עובדים בחברות לאספקת שירותים


 

כך, למשל, מכרז 10/2017 למתן שירותי מקצועות תומכי הפקה או מכרז 01/2017 להקמת מאגר צלמי וידאו. עיון במסמכים מגלה יוזמה נואלת להעסקת מאות עובדי קבלן, או "פרילנסרים" שקופים וחסרי זכויות סוציאליות, והכל תוך ניסיון להכשיר את השרץ באמצעות מעשה לוליינות משפטי העושה מעשה פלסתר מהחוק ובעיקר מרוחו. חרפה אדוני, חרפה!
 

כעובדי רשות השידור ידענו לאורך השנים, מעשי עוולה רבים מצד הנהלות כושלות ומושחתות. אחד מהם היה העסקה עקיפה באמצעות חברות כוח אדם פיקטיביות והעסקת עובדים ועיתונאים באמצעות שוברי תשלום (ש.ת.), כלומר כ"פרילנסרים". שורה ארוכה של פסקי דין שניתנו בבתי הדין לעבודה כמו גם שלל דו"חות של מבקר המדינה, חייבו את רשות השידור לחדול ממעשים אלה והנה, בתאגיד החדש, זה שהיה אמור לתקן את חטאי וכשלי העבר, שוב חוזרים על אותו המעשה, שוב רומסים ברגל גסה נורמות בסיסיות של הגינות, כללי מנהל תקין וחוקי העבודה במדינת ישראל.
 

תאגיד "כאן" והנהלתו משולים כמי שטובל ושרץ בידו. ראשית, כמתחייב מהאמור בחוק הם קבעו "שיא כוח אדם" בתאגיד ואולם, משהתחוור להם כי אין אפשרות להפעיל את גוף השידור באמצעות 750 עובדים בלבד, הם פנו לדרך לא דרך באמצעות המרת עובדים וזכויות עובדים, בחברות לאספקת שירותים.

 
האם זהו תיקון עולם? או במקרה אחר, האם התקשרות להפקת שידורי אקטואליה בעלות של מיליוני שקלים, ראוי שתעשה בלא מכרז? קצנו בכל אלה. מדוע נדמו אנשי משרדך, הזכורים כמי שבעבר נחרדו מפעם לפעם משגילו הפקרות של הקופה הציבורית ברשות השידור.

 


הנה כי כן, הולכת ומתבהרת התמונה המחרידה, כי תכליתו הנסתרת של חוק השידור הציבורי/הישראלי החדש הייתה השלכת עובדי רשות השידור לטובת שכירת עובדים חדשים וזולים ובהם אף כאלה שלא יחשבו כלל כעובדים מן המניין


 

תמונה עגומה עולה מהעדויות המצטברות של אנשי רשות השידור המבקשים להתקבל לעבודה בתאגיד "כאן" או כאלה שכבר התקבלו. רובם המכריע במעמד של "חוטבי עצים ושואבי מים", מי שמכונים "רשותניקים" בעגת 330 עובדי התאגיד האחרים. כמי שמוכתמים בכתם ה DNA" הפגום": הם מתקבלים או שמוצעות להם משרות שיש בהן שנמוך מתפקידם הקודם ברשות השידור ומשום כך גם פגיעה בשכר.
 

מתוך 7 דרגות השכר שבתאגיד, מרבית ה"רשותניקים" נמצאו ראויים דווקא לדרגה האחרונה. אחרי שנות עבודה רבות שבהן נשחק שכרם, הם נאלצים לספוג עוד השפלה בדמות קיצוץ שכר בערך של אלפי שקלים. כך למשל, מפיקה ששכרה "המופלג" ברשות השידור עמד על 10,000 שקלים, התקבלה בשכר 8,000 שקלים.
 
במצב דברים זה, אין אלא לתהות האם לא מדובר במדיניות זדונית ומכוונת שתכליתה המאסת התאגיד בעייני קבוצת העובדים "הלא רצויה", שהנהלת התאגיד נאלצה לקלוט בשל הוראת החוק?

 
זאת ועוד, "רשותניקים" אלה, שהתקבלו לתאגיד, נחשבים "ברי מזל", שכן לרוב רובם של עובדי רשות השידור שפנו לתאגיד, לא נמסרה כלל תשובה אם נמצאו ראויים או לא, להתקבל לגוף השידור החדש.

מזה חודשים ארוכים, אחת לחודשיים לערך, נשלח אליהם דוא"ל ובו הודעה לקונית בדבר התארכות הליך המיון. ציניות לשמה! איך בדיוק מלאכת המיון מוסיפה להתארך כאשר התאגיד ניצב על שיא כוח האדם שלו כבר כעת?
 

את ההתנהלות המחפירה הזאת יש לעצור ולבלום! מהאמור במכתב זה ואין אלא מדובר בקליפת אגוז ממה שאנו רואים ושומעים, יש לבחון: האם לכך התכוון המחוקק?

אזכיר כי בעיצומו של הליך החקיקה המזורז של החוק החדש, שוב ושוב חזרו ואמרו פקידי ממשל ונבחרי ציבור שהטובים שבעובדי רשות השידור יעברו לתאגיד. עינינו הרואות שלא כך הדבר!
 

רבים רבים, ובהם, למשל, כל אנשי מחלקת התעודה המעולה ועתירת ההישגים של הערוץ הראשון לא התקבלו לתאגיד! לתפקידי הניהול הבכירים, לא נמצא לרפואה אפילו "רשותניק" אחד! וזאת בשעה שבוגרי רשות השידור לדורותיה, על אף ה "DNA הפגום" שהם נושאים כאות קיין מעל לראשם, משמשים בהצלחה בתפקידים בכירים בארגוני תקשורת אחרים.
 

הנה כי כן, הולכת ומתבהרת התמונה המחרידה, כי תכליתו הנסתרת של חוק השידור הציבורי/הישראלי החדש הייתה השלכת עובדי רשות השידור לטובת שכירת עובדים חדשים וזולים ובהם אף כאלה שלא יחשבו כלל כעובדים מן המניין.
 

אדוני, איננו זקוקים לחמלה, אנחנו לא "מקרה הומניטרי" ותחת זאת אנו דורשים ותובעים כי בהיותך איש ציבור שנבחר בשל רגישותו לעניינים חברתיים, תפעיל שיקול דעת וחשיבה מחדש בדבר ריצת האמוק החפוזה להשלכת רשות השידור ועובדיה לרחוב, תוך המרתם בארגון חדש שנוהג בחוסר תום לב, תוך פיזור שלל הבטחות כוזבות שאין להן שחר.

 
כ"שר חברתי" המופקד על משרדם של שומרי הסף של הקופה הציבורית, אנו מצפים שלא תיתן ידך לכך שמדינת ישראל תחטא פעמיים בהגנה על עובדי תעשיית הטלוויזיה והשידורים בישראל: פעם אחת כמי שלא שומרת על נאותות הפקה ושכר העובדים בענף ופעם שנייה כמי שמוסיפה חטא על פשע ובמקום לתקן כשלי שוק בתחום תעסוקת עובדי התקשורת, תורמת בעצמה למפולת בערך העבודה וברמות השכר הנשחק ממילא בידי שחקנים פרטיים מונעי כוונת רווח.

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.