728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

גבולות חופש הביטוי של אסיר

גבולות חופש הביטוי של אסיר
אילוסטרציה.

בית המשפט העליון דחה את בקשתו של זאב רוזנשטיין, המרצה 17 שנות מאסר, לערער על פסיקת המחוזי - שדחה את עתירתו נגד שב"ס להתראיין לתכנית "עובדה"

בית המשפט העליון דחה אתמול (שני) את בקשתו של האסיר זאב רוזנשטיין לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שדחה את עתירתו להתראיין לתוכנית הטלוויזיה "עובדה".

 

רוזנשטיין מרצה 17 שנות מאסר בגין עבירות סמים וקשירת קשר לביצוע פשע. שירות בתי הסוהר לא אישר את בקשתו להתראיין לתכנית 'עובדה', משום שאינה עומדת, לעמדתו, בתנאי פקודת נציבות בתי הסוהר, הדנה בפניות אסירים לפרסום דברים בציבור. לטענת שב"ס, נושאי הראיון נוגעים להליכי חקירתו ומשפטו של רוזנשטיין, ועלולות להיות להם השלכות על בטחון הציבור והסדר הציבורי. כיוון שכך, הראיון אינו עומד בתנאים שנקבעו בפקודה.
לעומת זאת עמדתו של רוזנשטיין היא שמטרת הראיון היא 'למסמס את התיאור המפלצתי שנוצר בציבור' בקשר אליו, ושהאיסור שהוטל עליו בעניין זה פוגע בו באופן לא מידתי. לטענתו, הקשיים שהעלה שב"ס יכולים להיפתר, בכך שייקבע שהראיון ישודר רק בכפוף לאישור שב"ס אחרי שנציגיו יצפו בו.

 
כאמור, בית המשפט המחוזי דחה את העתירה שהגיש רוזנשטיין, וקבע כי כי זכותו לחופש דיבור אינה מוחלטת והיא הוגבלה על-ידי הוראות הפקודה. עוד נקבע אין חובה לאפשר את חופש הדיבור דווקא באמצעות פרסום טלוויזיוני, וככלל, חופש הביטוי של אסיר יבוא לידי ביטוי בכתב.
 
רוזנשטיין פרסם את דבריו במספר כתבות בעיתונות הכתובה, ובעתירתו למחוזי לא הוכיח שקיימת חובה לאפשר לו לממש את זכותו לחופש ביטוי גם באמצעות קיום ראיון. בית המשפט קבע כי הצדק עם שב"ס בטענתו שהבקשה איננה עומדת בשתי אמות מידה הקבועות בפקודה: מטרת הפרסום אינה טענת חפות של האסיר, דבר המהווה שיקול משמעותי בקבלת בקשה מעין זו. כמו כן, אין מדובר באסיר שכבר מיצה את כלל ההליכים המשפטיים בעניינו, שכן טרם הסתיים הדיון בבקשת המבקש לשחרור על-תנאי.

 


שב"ס טען כי בשנים האחרונות יש עלייה בכמות הבקשות של כלי תקשורת לראיין אסירים בעלי פרופיל ציבורי ובקשות אלו משליכות בהיקף רחב על הניהול התקין של בית הסוהר. עוד נטען, כי פסיקת המחוזי עמדה על הקושי הלוגיסטי הכרוך בהכנסת צוותי טלוויזיה לבית הכלא ועל יכולתו של האסיר לממש את חופש הביטוי שלו באמצעים אחרים


 

רוזנשטיין טען בבית המשפט העליון, באמצעות עורכי דינו מיקי חובה ומאיה איטקין, כי עניינה של הבקשה מצדיק מתן רשות ערעור, משום שהיא מעלה סוגיה עקרונית ומכיוון שהעניין נדון והוכרע בהחלטה מנהלית ובפסק הדין ושל בית המשפט המחוזי, והוא מצדיק ערעור נוסף בעליון. לגופו של עניין התמקדה הבקשה בטענה כי הוראות הפקודה של נציבות בתי הסוהר בעניין ראיון ורבלי הן בלתי-מידתיות ויש להורות על בטלותן. טענת העדר המידתיות נסמכת על הטענה כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי במידה העולה על הנדרש, זאת לאור המעמד של חופש הביטוי המוקנה לאסיר, בשים לב לכך שיש אסירים (כמוהו, למשל) שכושר הביטוי שלהם בעל-פה גבוה לאין שיעור מכושר הביטוי שלהם בכתב.

 

מנגד, טען שירות בתי הסוהר, באמצעות עו"ד יונתן ברמן,  כי אין עילה למתן רשות ערעור, וכי החלטתו שלא לאפשר את קיום הראיון סבירה. שב"ס הדגיש כי נקודת המוצא היא שבית הסוהר הוא מקום סגור, ואין מתקיימת אינטראקציה בין האסירים לעולם החיצון – אלא בפיקוח. באשר לפרסום דברי אסירים וקשר שלהם עם אמצעי תקשורת קיימים שיקולים נוגדים: חופש הביטוי של האסיר מול האינטרס בדבר ניהולו התקין של בית הסוהר ושמירת הסדר והמשמעת. נטען כי בשנים האחרונות יש עלייה בכמות הבקשות של כלי תקשורת לראיין אסירים בעלי פרופיל ציבורי, ובקשות אלו משליכות בהיקף רחב על הניהול התקין של בית הסוהר. עוד נטען, כי פסיקת בית המשפט עמדה על הקושי הלוגיסטי הכרוך בהכנסת צוותי טלוויזיה לבית הכלא, תוך שעמדה על הנחת המוצא בדבר היות הכלא מקום סגור, ועל יכולתו של האסיר לממש את חופש הביטוי שלו באמצעים אחרים.

 

בפסק הדין של השופט נֹעם סולברג, שכיהן בהרכב עם השופטים סלים ג'ובראן וניל הנדל, נכתב כי "אין הצדקה למתן רשות ערעור, וזאת משום שאינני סבור שיש מקום לשנות מפסק הדין של בית המשפט המחוזי. כאמור, הפקודה קובעת כלל וחריג, ומותירה מרחב של שיקול דעת לגורם המוסמך לבחון אם מתקיימים תנאים חריגים, תוך הדגשת שיקולים שונים שעליו לשקול.
"חשיבותו הרבה של חופש הביטוי אינה מוטלת בספק, גם כאשר באסיר עסקינן, אולם על שב"ס לאזן בינה לבין שיקולים אחרים, בראשם עצם העובדה שמדובר באדם שנדון למאסר שבו הוא מנותק מהעולם שסביבו, כאשר לכך נלווים גם שיקולים מעשיים בנוגע לניהול בתי הסוהר ושמירת הסדר והמשמעת בהם".
השופט סולברג קבע כי " אין בנדון שלפנינו עילה להתערבות בשיקול הדעת של שירות בתי הסוהר" וכי לדעתו יש להורות על דחיית הבקשה. חבריו להרכב השופטים הצטרפו להחלטתו.


רע"ב 7588/16

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.