728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

הגשר הרדיופוני לשוויון

הגשר הרדיופוני לשוויון
אילוסטרציה.

השימוש ברדיו מקוון מאפשר לאוכלוסיות בעלות ידע טכנולוגי בסיסי להיחשף אל העולם הדיגיטלי. בכך יש בכוחו לגשר ולסייע בהשגת מידע ובצמצום אי-השוויון החברתי

במאה ה- 21 אנו ערים לתנופה אדירה, אקספוננציאלית, של התפתחות טכנולוגית, שיצרה פער דיגיטלי בין אלה שיש להם גישה לטכנולוגיות ויודעים להשתמש בהן ובין אלה שאין להם גישה לטכנולוגיות אלה ואינם יכולים או יודעים להשתמש בהן לתועלתם.

 

נוסף על חקר הצריכה של התכנים הדיגיטליים, נערכו מחקרים על צריכה והפקת תכנים מקוונים, שהצביעו על היווצרות פערים בצריכה והפקת תקשורת דיגיטלית בין קבוצות האוכלוסייה השונות. בעקבות התפתחויות אלה יצר הפער הדיגיטלי בעיה חברתית עם פוטנציאל ליצירת אי-שוויון חברתי או הרחבתו. לעתים, הדרה מהעולם הדיגיטלי חופפת הדרה חברתית רחבה יותר.
 

מחקרים רבים מצביעים על קשר בין השימושים המקוונים השונים למשתני רקע סוציו-דמוגרפיים: ככל שאתה גבר יותר משכיל, מאזור המרכז, צעיר, חילוני ובעל הכנסה גבוהה יותר, כך הגישה והשימוש בטכנולוגיה גבוהים יותר.
בעשור האחרון, תעשיית הרדיו הופכת יותר ויותר דיגיטלית ועורכת פעילות ענפה בפלטפורמות המקוונות, ברשת האינטרנט. כדי להבין האם הפער הדיגיטלי בא לידי ביטוי בצריכת רדיו מקוון (אפליקציות, אתרים, האזנה לפודקסטים) ערכתי מספר מחקרים בנושא.
 

ראשית, למרות ממצאי המחקרים הקודמים המעידים על פער דיגיטלי מגדרי, ניתן לזהות במחקרי תמונת מצב מעט מורכבת יותר. מחד, ניתן לזהות מגמות לסגירת פערים דיגיטליים מגדריים אך מאידך נשמר דפוס שימוש מגדרי מובהק. נמצא, כי לא קיים פער דיגיטלי מגדרי בקרב מאזינים המאמצים דפוס האזנה לרדיו המקוון. דפוסי הצריכה של רדיו מקוון לפי דרישה מעידים על שונות מגדרית בכל הנוגע להתנהגויות, הרגלים, כישורים, נטיות וההעדפות. נראה, כי הסיבה לכך שלא נמצא פער דיגיטלי מגדרי בהאזנה לרדיו מקוון קשורה בדפוסי האזנה מסורתיים המגלים, כי נשים מאזינות לרדיו יותר מאשר גברים. זאת, ככל הנראה, בשל העובדה כי האזנה לרדיו אופיינה בהיותה פעילות פנאי תוך ביתית כאופיינית יותר לנשים מאשר לגברים.
 
בנוסף, ניתן להצביע על פערים בצריכת רדיו מקוון בין המרכז לפריפריה, כאשר תושבי הפריפריה צרכו יותר כלים אינטראקטיביים ברדיו המקוון. על פי הספרות המחקרית, הימצאות בפריפריה משמעותה להיות מחוץ למעגל מקבלי ההחלטות. הפריפריה כפופה למרות ה"מרכז" ונתונה להשפעתו. תקשורת ההמונים מתווכת בין המרכז לפריפריה: מצד אחד היא מעדכנת את המרכז במה שמתרחש בפריפריה תוך שימוש בסיקור מכליל, קולקטיבי ובעל דעות קדומות, ומצד שני היא מציגה לפריפריה את הנורמות המקובלות במרכז ואת ההחלטות שהתקבלו.
 

כאמור, נמצא, כי תושבי הפריפריה נטו יותר להשתמש בכלים אינטראקטיביים (תגובות על שידור, סקרים וכו') מתושבי המרכז. סביר להניח, כי תושבי פריפריה חשים שהתקשורת מנותקת מהם, ועקב הריחוק הגאוגרפי הם אינם מעורבים בתהליכי קבלת החלטות. הכלים האינטראקטיביים מעניקים לתושבי הפריפריה הזדמנות יקרה מפז מבחינתם, לחיפוש והעברת תוכן, בניסיון להביע את דעתם ולנסות להשפיע. מסיבה זו המוטיבציה של תושבי הפריפריה להשתמש בכלים האינטראקטיביים העומדים לרשותם גבוהה יותר מזו של תושבי המרכז. ככל הנראה, המכשור הדיגיטלי מעניק לתושבי הפריפריה תחושת "התקרבות למרכז". באמצעות היישומים הרדיופוניים שעומדים לרשותם באינטרנט, מתעדכנים תושבי הפריפריה בסדר היום המרכזי, ויכולים להשתתף בשיח הציבורי.

 


דווקא בני דור הבייבי בום צורכים יותר רדיו בניו מדיה ביחס לבני דור ה-X ודור ה-Y, על אף מאפייניהם המתאימים יותר למציאות של תקשורת אינטראקטיבית בניו מדיה. יש להם יותר אפליקציות של תחנות רדיו בסלולרי, הם מאזינים יותר לרדיו לפי דרישה ותדירות ההאזנה שלהם על בסיס יומי הינה הגבוהה ביותר


 

בנוסף, נמצא כי האוכלוסייה הדתית צורכת יותר רדיו מקוון. כל הנראה, מפני שלא קיימים ערוצי תקשורת רבים המיועדים למגזר הדתי. לחרדים רבים הרדיו הוא הערוץ האלקטרוני המשודר היחיד העומד לרשותם, שכן חל איסור הלכתי על הכנסת טלוויזיה לבתיהם. במקרים רבים קיים איסור גם על הכנסת אינטרנט וגישה אליו, אך מאחר שהאינטרנט טומן בחובו הזדמנויות רבות לבני הקהילה החרדית, אין באפשרותם לדחות אותו באופן מוחלט (כפי שהטלוויזיה נדחתה ונדחית עד היום). כתוצאה מכך, אפשר להעריך שהמוטיבציה של מגזר זה לאיתור התכנים המתאימים לו גבוהה יותר, והרדיו המקוון משמש מעין גשר המאפשר נגישות גבוהה יותר לערוצים הדתיים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים שמצאו, כי לקבוצות מיעוט יש מוטיבציה גבוהה יותר לאיתור תכנים המתאימים להם באמצעות יישומי הרדיו האינטרנטי. הסבר נוסף לעלייה בצריכת יישומי רדיו מקוון במקביל לעלייה במידת הדתיות הוא תופעת ה"ביות הטכנולוגי", אימוץ טכנולוגיות חדשות בתרבויות ובקהילות שונות. מחקרים מצביעים על ביות טלפונים סלולריים לשימוש הקהילה הדתית באמצעות "פלאפון כשר", המאפשר גישה לתכנים וליישומים ספציפיים המתאימים לקהילה, ומונע גישה לתכנים לא מתאימים. באופן דומה, מאפשר הרדיו המקוון לקהילה הדתית "ביות" תכנים. הצרכן יכול לבחור להאזין לתכנים המתאימים לאורח חייו, שאינם פוגעים בערכיו ו"דילוג" על תכנים אחרים. ככל הנראה, האינטרנט מאפשר למגזר הדתי להאזין לתכנים ספציפיים המתאימים לרוח הקהילה ולקוד התרבותי שלה, בזכות האפשרות לצרוך תכנים לפי דרישה. בדרך זו חושף הרדיו המקוון אוכלוסייה דתית בעלת ידע טכנולוגי לתכנים הדיגיטליים המתאימים לה.
 

עם התפתחות המהפכה התעשייתית ועידן הנאורות באירופה, הופיעו לראשונה ההבחנה וההכרה בתבניות תודעתיות וחברתיות שונות על בסיס שכבות גיל. דור הבייבי בום (ילידי שנות ה- 40 עד 59) מאופיין בסנטימנטליות ושמרנות. דור ה – X (ילידי שנות ה- 60 עד 79) מתאפיין ביכולת טכנית טובה ובעשייה יעילה וחכמה. דור ה – Y (ילידי שנות ה- 80 עד 99) נולד לצמיחה של מדיה חברתית וחלקים מרכזים מחייהם ומפעילותם היומיומית מלאה באמצעים דיגיטליים. לכן הופתעתי לגלות, כי דווקא בני דור הבייבי בום צורך יותר רדיו בניו מדיה ביחס לבני דור ה-X ודור ה-Y על אף מאפייניהם המתאימים יותר למציאות של תקשורת אינטראקטיבית בניו מדיה. יש להם יותר אפליקציות של תחנות רדיו בסלולרי, הם מאזינים יותר לרדיו לפי דרישה ותדירות ההאזנה שלהם על בסיס יומי הינה הגבוהה ביותר. נראה שדור הבייבי בום, אשר נולד למציאות בה אמצעי התקשורת הטכנולוגי העיקרי שיש בכל בית הוא רדיו, מודע לכל הכלים שהרדיו מציע לו, ועל כן הוא גם בעל מוטיבציה גבוהה יותר לצרוך את תכניו בכל פלטפורמה שמתווכת לו אותם. הנאמנות שלו, שעולה מהממצאים, מדגישה את ההישענות והנזקקות שלו לתכנים אלו וזה גם מסביר את הנהירה ואת האימוץ של כל פלטפורמה, חדשה ומתקדמת ככל שתהיה, וזאת על אף שמרנותם היחסית.
 

בעקבות המחקרים שערכתי, המראים שקיימת סגירת פערים דיגיטליים בצריכת הרדיו המקוון, ניתן לראות כי סגירת הפערים נעה בין מוטיבציה, הרגל ונאמנות. לכן אפשר לשער שגם בהמשך מוטיבציה להשגת תוכן תקדם את האימוץ הטכנולוגי ובכך עשויים להגביר את החשיפה לטכנולוגיה בקרב האוכלוסיות הנמצאות "בצד הלא נכון" של הפער הדיגיטלי – נשים, מבוגרים, דתיים ותושבי פריפריה. בעזרת השימוש ברדיו מקוון יכולות אוכלוסיות בעלות ידע טכנולוגי בסיסי להיחשף אל העולם הדיגיטלי. בכך יש בכוחו של הרדיו לגשר ולסייע בהשגת מידע ובצמצום אי השוויון החברתי.

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.