728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

לנוכח האינטרס הציבורי בהליך

לנוכח האינטרס הציבורי בהליך
אילוסטרציה: pixabay

העליון קיבל חלקית את בקשת עיתון הארץ להתיר פרסום ברבים של הליך משפטי שהמדינה מנהלת נגד צעיר שמיוחסות לו עבירות רבות, חלקן עוד בהיותו קטין

בית המשפט העליון קיבל חלקית בסוף השבוע שעבר עתירה של עיתון הארץ וכתב העיתון בדרום, אלמוג בן זכרי, להתיר פרסום פרטים של הליך משפטי בבית המשפט לנוער, הכוללת שורה של מעשי פשע בהם מואשם הצעיר במהלך תקופה של שנתיים, בשנים 2015-2016. העבירות המיוחסות לצעיר הסעירו את המדינה וגם הכניסו לכוננות את הרשויות בארה"ב.

 

הדיונים המשפטיים בבתי המשפט לנוער מתקיימים בדלתיים סגורות ושמם של הנאשמים המובאים בפניו נותרים חסויים. ואולם, עיתון הארץ וכתבו בדרום פנו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להורות על פתיחת דלתיים ולהתיר את פרסום ההליך הפלילי, לרבות תוכן הדיונים ושמו של הנאשם. בית המשפט המחוזי דחה באפריל האחרון את הבקשה ובעקבות כך העיתון והכתב ערערו על ההחלטה בפני בית המשפט העליון.

 

כתב האישום שפרקליטות המדינה הגישה נגד הצעיר, באמצעות עו"ד יוני חדד, מייחס לו ריבוי עבירות ובהן סחיטה באיומים, פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, תיווך לסחר בסם מסוכן ותקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

 

מכתב האישום עולה שהצעיר נהג באלפי הזדמנויות שונות עד למעצרו, להתקשר ולפנות באמצעים ממוחשבים ומתוחכמים לגורמים שונים ברחבי העולם ובהם שדות תעופה, בתי ספר, גני ילדים, קניונים ותחנות משטרה, ולאיים עליהם כי מעשי טרור ורצח עתידים להתבצע במקום.

 

כתב האישום טוען כי "המעשים המיוחסים לנאשם גרמו לבהלה בקרב הציבור ולנזקים נרחבים: כוחות חירום הוזנקו לשווא, פונו מוסדות ציבור ובתי ספר, הונחתו מטוסי נוסעים ואף הוזנק מטוס קרב לליווי של מטוס נוסעים מאוים. זאת ועוד: הנאשם הציע ב'רשת האפלה' (Darknet) המאפשרת שימוש והתקשרות באנונימיות – את שירותיו בביצוע עבירות כאלה, ואכן סיפק בפועל שירותים שונים (כגון שיחות הפחדה, סחיטה ואיומים), שהניבו לו הכנסה של מאות אלפי שקלים".

 

על פי כתב האישום, עם הגעתם של כוחות המשטרה כדי לערוך חיפוש בביתו של הנאשם, הוא תקף קצינת משטרה, גרם לה חבלות, חטף את אקדחה וניסה לכוונו אליה, עד ששוטרים אחרים תפסו אותו וחילצו את האקדח מידו.

 

העבירות המיוחסות לצעיר נעשו על ידו חלקן בעת שהיה קטין וחלקן לאחר שהפך לבגיר, וכתב האישום הוגש נגדו למפני שמלאו לו 19 שנים. בשל הקושי להפריד בין העבירות שהאיש ביצע בעת היותו קטין לבין העבירות שבוצעו בהיותו בגיר, כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בתל אביב. בית משפט זה דן בימים אלה בשאלת אחריות הנאשם למעשיו ומסוגלותו לעמוד לדין, מכיוון שהוא אובחן כלוקה באוטיזם. במקביל הוגש נגד הצעיר כתב אישום בגין פשעי שנאה גם על ידי משרד המשפטים של ארה"ב.

 

ב-11 באפריל הגישו עיתון הארץ והכתב בן זכרי בקשת לפתיחת דלתיים ולהתרת פרסום ההליך המשפטי נגד הצעיר. שלא כצפוי, בא כוח הנאשם, עו"ד יורם שפטל, הסכים לבקשה לפתיחת הדלתות ולפרסום ההליך. הנימוק: הנאשם והוריו מעוניינים שפעילות התביעה וגורמי החקירה תהיה גלויה לציבור. לטענתו, הגורם המרכזי למעשיו של הנאשם הוא היותו לוקה באוטיזם, וכי הוא "האוטיסט היחיד במדינה המוחזק במעצר, קל וחומר יותר משנה".

 

מנגד, המדינה עמדה בתגובתה על קיום ההליך בדלתיים סגורות, נוכח הוראותיו של חוק הנוער, ועם זאת את עניין הפרסום של ההליך הותירה לשיקול דעתו של בית המשפט. הפרקליטות הוסיפה שאין לה התנגדות לנוכחות עיתונאים בבית המשפט לצורך זה.

 

בית המשפט לנוער, וגם בית המשפט המחוזי, דחו את הבקשה לפתיחת הדלתיים ופרסום ההליך המשפטי נגד הצעיר. עם זאת הוא קבע כי לנוכח האינטרס הציבורי בהליך, יתאפשר בסיומו של המשפט גילוי מלא של פסק הדין ופרטי הפרשה, תוך הטלת חיסיון על שמו וזהותו של הנאשם.

בערעור שהגישו הארץ ובן זכרי לבית המשפט העליון על החלטה זו, באמצעות עו"ד פז מוזר, הם טענו כי לנוכח חשיבותו הציבורית הרבה של ההליך ובשל הדין בישראל אודות זכות הציבור לדעת ועקרונות הדיון הפומבי, ראוי להתיר את פתיחת הדלתות ואת פרסום ההליך. משכך, הם טענו, היה על בית המשפט להשתמש באופן חריג בסעיף 9 לחוק הנוער המאפשר לבית המשפט "להרשות לאדם או לסוגי בני אדם… להיות נוכחים בשעת הדיון", ולהתיר לכתב הארץ להיות נוכח בדיונים וכך להביא את הדברים לידיעת הציבור הרחב.

 

בא כוחו של הנאשם חזר אף הוא על עמדתו ולפיה יש להתיר את פתיחת הדלתיים ואת פרסום ההליך "למען ייחשף הציבור להתנהלות התביעה".

 

המדינה טענה כי הוראת החוק לקיים את הדיון בדלתיים סגורות היא מחייבת ללא תנאי. בנוסף, המדינה שינתה את דעתה בנוגע להתרת כניסתו של כתב הארץ לדיון. לשיטתה, היענות לבקשת העיתון להתיר לכתב מטעמו להיות נוכח בדיון, תחייב מתן היתר כזה גם לעיתונאים נוספים, ומצב זה קרוב לפתיחת דלתיים, דבר שהחוק אינו מתיר. עם זאת, המדינה הוסיפה כי בשים לעמדתו של הנאשם ביחס לפרסום, העניין הציבורי שהפרשה מעוררת והעובדה שהנאשם הוא כיום בן 19.5 וביצע חלק מהעבירות בהיותו בגיר, היא מותירה את ההכרעה בעניין הפרסום לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

השופטת ענת ברון קבעה כי עיקרון פומביות הדיון עומדת בבסיסה של מערכת המשפט, וכי הפומביות משרתת את המתדיינים, את השופטים, את גורמי החקירה ואת הציבור כולו. עם זאת בבתי המשפט לנוער העיקרון הוא הפוך: חוק הנוער (סעיף 9) קובע כי בתי המשפט לנוער יקיימו את דיוניהם בדלתיים סגורות, אף כי הם רשאים לאפשר לאנשים, לרבות נפגעי העבירה, להיות נוכחים בשעת הדיון.

 

לדעת השופטת, ההליך הפלילי הנדון מקים עניין לציבור וטומן בחובו חשיבות ציבורית רבה, בשל סוגי העבירות והיקפן הגדול. היא קיבלה את טענת המדינה ולפיה התרת כניסתו של עיתונאי הארץ לדיון תחייב את התרת כניסת של עיתונאים אחרים, כך שהלכה למעשה ייפתחו הדלתות, דבר שהחוק אוסר. לפיכך השופטת קבעה כי הדיונים בפרשה ימשיכו להתנהל בדלתיים סגורות.

 

אולם, בכל הנוגע לפרסום פרטים מתוך ההליך המשפטי, דעתה של השופטת ברון שונה. "מכיוון שקיים עניין ציבורי בפרשה ובשל העובדה שהנאשם ביצע חלק מהעבירות בהיותו בגיר, עמדת הנאשם והוריו שאינה מתנגדת לפרסום והעובדה שאף המדינה אינה מתנגדת, אין מקום לאסור באופן גורף את פרסומו של ההליך. וכדי לאזן נכונה בין האינטרסים המתנגשים, יש להקפיד על פרסום "זהיר".
 

בנוגע לפרסום שמו של הנאשם, השופטת אמרה כי הכף נוטה שלא להתיר את פרסומו, חרף הסכמתו של הנאשם והוריו לפרסום השם.
 

לפיכך השופטת קיבלה את הערעור בחלקו: ההליך נגד הצעיר ימשיך להתקיים בדלתיים סגורות, ובהתאם לכך לא תותר כניסתם של עיתונאים לדיון. אולם לנוכח האינטרס הציבורי בחשיפתו של ההליך, בית המשפט לנוער יאפשר פרסום פרטים מתוכו, ובהם עובדות המקרה וטיעוני הצדדים ביחס לאישומים. בנוסף היא קבעה שיש להימנע מפרסומה של חוות הדעת הרפואית ופרטים שיש בהם כדי לפגוע בנאשם שלא לצורך.
 


 

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.