728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

התפטרות אחרת שדינה פיטורים

התפטרות אחרת שדינה פיטורים
אילוסטרציה.צילום: Shutterstock.com

ההרחבה של בג"ץ את מתחם הנסיבות או המקרים בהם יכולים עובדים להתפטר ועדיין להיות זכאים לפיצויי פיטורים אכן "משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה"

במהלך חריג, בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ, בוטל לפני כשבועיים פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ונקבע כי עובד שהתפטר בשל הטרדה מינית שחווה במקום העבודה זכאי להתפטר בדין מפוטר – דבר שיקנה לו את הזכות לפיצויי פיטורים מלאים, כאילו פוטר.

 

המקור הנורמטיבי אליו הפנו השופטים בהחלטתם, נגע לסעיף "סל" בחוק פיצויי הפיטורים שהוא סעיף 11(א) העוסק ב"התפטרות אחרת שדינה פיטורים".

 

בכך, קיבלו שופטי בג"ץ את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שנמסרה במסגרת ההליך, באמצעות עו"ד אודליה גליק מהמחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה. בעמדת היועמ"ש, הובהר כי לשונו של סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים והתבוננות בתכלית החוק ובפסיקה, מבססות את המסקנה המשפטית שהתפטרות עובד בעקבות הטרדה מינית שחווה מצד המעסיק, היא אכן בגדר "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו".
 

חשוב להדגיש כי כל עובד, בין אם פוטר ובין אם התפטר, זכאי לפיצויי פיטורים. בעניין זה, ההבחנה נוגעת לפיצויים מלאים או שמא, רק לחלק היחסי שהפריש המעסיק לטובת קרן הפנסיה ברכיב הפיצויים.

 

מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים מכיר בשני מצבים בהם המתפטר ייחשב למפוטר, ויהא זכאי לפיצויים, כאמור.
 

עניינו של המצב הראשון נוגע להרעה מוחשית בתנאי העבודה. ואולם, לא כל הרעה תזכה את המתפטר בפיצויי פיטורים מלאים. כך למשל, פגיעה בשכר העובד, תיכלל בהגדרת הסעיף ותזכה את העובד בפיצויי פיטורים מלאים, אך איחור חד פעמי בתשלום השכר לעובד, למשל, לא ייכלל בהגדרה זו.
 

עניינו של המצב השני נוגע למקרים שאינם חוסים תחת הגדרה מדויקת, ועולים בקנה אחד עם חוסר האפשרות, או אי היכולת, להמשיך לעבוד באותו מקום, כפי שהשכיל המחוקק להגדיר זאת: "… מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו..".

 

כך, למשל, תקיפת עובד על ידי מעסיקו או אי תשלום זכויותיו של עובד במהלך תקופת עבודתו – גם אם הסכים לכך, יחסו תחת הגדרה זו. במקרים אלה, ייחשב העובד למתפטר בדין מפוטר, ועל כן, יהא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.
 

חשוב להדגיש, כי גם במקרים בהם מדובר ב"נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו" או בהרעת תנאים – כזו אשר תזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויים מלאים – צריך העובד למלא אחר מספר תנאים בטרם תקום לו זכאות זו.
 

ראשית, על המתפטר בדין מפוטר להוכיח כי אכן הייתה "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו"; שנית, עליו להוכיח כי התפטר בשל אותה ההרעה או בשל אותן "נסיבות" ולא בשל טעם אחר, כלומר, שיש קשר סיבתי בין ההרעה או הנסיבות לבין ההתפטרות; שלישית, עליו להוכיח כי נתן התראה סבירה למעסיק על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה. לתנאי השלישי קיים חריג, לפיו, אי מתן התראה לא ישלול את זכותו של העובד לתשלום פיצויי פיטורים – כאשר ברור שאין המעסיק יכול או מתכוון לתקן את ההרעה.

 

שלילת הזכויות שנקבעו בחוק

מקרה שהיה כך היה: עובד בחברה לייצור מערכות בקרה, נדרש לעבוד שעות נוספות רבות במהלך כל חודש. עם הגעתו של העובד למקום העבודה, הוא החתים כרטיס נוכחות. כך גם בסיומו של יום העבודה. ואולם, למרות השעות הרבות שעבד, סירבה החברה לשלם לו בגין השעות הנוספות. לאחר זמן מה, שילמה החברה בגין עבודתו בשעות נוספות בשיעור של 125% בלבד, על אף ולמרות שלאחר השעתיים ראשונות, תשלום שעה נוספת יהא בשיעור של 150%.
 

לאור סירובה של החברה לשלם לעובד כדין בעבור עבודתו בשעות נוספות, התפטר העובד ודרש לקבל את מלוא פיצויי הפיטורים שלו. משסירבה החברה, הגיש העובד תביעתו, לפיה, הוא התפטר בדין מפוטר, בהתאם לסעיף 11(א) לחוק פיצויי הפיטורים.
 

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתו של העובד וקבע, כי כאשר העובד פנה מספר פעמים לחברה והיא לא תיקנה את המצב ושילמה לו את התשלומים עפ"י חוק, היה מותר לו להתפטר ויש לראות את התפטרותו כדין פיטורים.
 

החברה, שלא השלימה עם "רוע הגזירה" ועם העובדה כי עליה לשלם כעת לעובד בעבור כל השעות הנוספות בהן עבד, הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
 

שופטי בית הדין הארצי דחו את הערעור של החברה וקבעו, כי "אין לצפות מעובד להישאר במקום עבודה אם שוללים ממנו את הזכויות שנקבעו בחוק… לטעמנו, העסקת עובד בניגוד לחקיקת המגן מהווה נסיבה אשר בהתקיימה אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו" (ע"ע 300271/98 טפקו יצור מערכות בקרה אורגניות ומתקנים לשמירת איכות הסביבה בע"מ – טל, פד"ע לה 703, 716).

 

אותן עובדות, נקודת מבט שונה

לא מעט מהתביעות, דווקא בנושא זה, אינן מסתיימות עם פסק הדין, שכן, אחד הצדדים שאינו מרוצה מהחלטת בית הדין, מגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר.
 

מקרה אחר בו צד הגיש את ערעורו היה כאשר עובד, אשר התפטר מעבודתו לאחר כעשר שנות עבודה – טען כי התפטרותו הייתה בדין מפוטר, ומשכך, הוא זכאי לפיצויי פיטורים.
הסיבות שמנה העובד להתפטרותו כללו, בין היתר, ביטול ימי עבודה ללא תשלום בגינם, אי תשלום שעות נוספות והלנת שכר.
 

מנגד, המעסיק טען כי העובד התפטר בשל סיבות אחרות ולאו דווקא בגלל ההרעה, ולכן, הוא לא זכאי לפיצויי פיטורים. כזכור, על מנת שהתפטרות תחשב להתפטרות בדין מפוטר, יש להוכיח קשר בין ההרעה לבין ההתפטרות. כהוכחה לכך, הציג המעסיק תמלול של שיחה מוקלטת בין העובד לאחד המנהלים בחברה, בה נשאל העובד מדוע החליט להתפטר. בתגובה, השיב, כי המשכורת אינה טובה, ששעות העבודה ארוכות וכי אולי ימצא עבודה טובה יותר.
 

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתו לגבי רכיבים מסוימים, אולם באשר להתפטרותו בדין מפוטר, קבע, כי העובד לא קיים את הפרוצדורה הנדרשת להתפטרות בדין מפוטר ועל כן, אינו זכאי לפיצויי פיטורים.
 

הפעם, היה זה העובד שלא השלים עם "רוע הגזירה" והגיש ערעור לבית הדין הארצי, אשר קבע כי העובד עמד דווקא בפרוצדורה הנדרשת ומכלול הנסיבות, ודאי הצטברותן, הן נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו, ולכן, זכאי הוא לפיצויים.
 

בפני בית הדין הארצי עמדו אותן עובדות, אולם בית הדין הסתכל עליהן בצורה שונה ולפיכך, גם התוצאה אליה הגיע, הייתה שונה, והוא קיבל את הערעור וקבע, כי העובד התפטר בדין מפוטר בהתאם לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963.
 

ראשית, העסקתו של העובד בשעות נוספות מבלי תשלום בגינן וביטול ימי עבודה מבלי תשלום בגינם הן נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו.
 

שנית ובאשר לקשר הסיבתי הנדרש, התייחס בית הדין דווקא לנקודות אחרות בתמליל השיחה שהציג המעסיק. כך למשל, קבע בית הדין הארצי, כי גם אם העובד הדגיש במהלך השיחה סיבות נוספות העומדות ביסוד התפטרותו, די בכך שאחת מן הסיבות להתפטרות נעוצה בנסיבות שבהן אין לדרוש מן העובד להמשיך בעבודתו, כדי למלא אחר התנאי בדבר קיומו של קשר סיבתי.
 

שלישית, התקיים החריג לתנאי השלישי, לפיו, אי מתן התראה לא ישלול את זכותו של העובד כאשר ברור שהמעסיק לא יכול או לא מתכוון לתקן את ההפרה. ובענייננו, העובד התפטר יום למחרת ההתראה שנתן ובכך לא נתן לחברה הזדמנות לתקן. אולם, בית הדין ציין, כי ב"כ העובד שלח מכתב לחברה שבועיים קודם להתפטרותו, ובנוסף לתקופה זו, עבד העובד חודש ימים בתקופת ההודעה המוקדמת, ובמהלך התקופה הכוללת הזו, יכולה הייתה החברה לנסות ולתקן את ההרעה. משלא עשתה כן, אין לה להלין אלא על עצמה.

 

הדוגמאות שהובאו לעיל משקפות את מתחם המקרים או הנסיבות בהן עובד יוכל להתפטר, בכפוף לקיום הפרוצדורה על ידו, כאמור.

 

פגיעה בחוקי המגן

סקירה קצרה של פסקי דין בנושא מעלה, כי מדובר במקרים הנוגעים לפגיעה בחוקי המגן החלים על העובד. חוקי מגן אלה, כשמם כן הם -מגנים על העובד, בכל מצב, בכל זמן ואצל כל מעסיק. כלומר, גם אם עובד יבחר לוותר ביודעין על זכויותיו אלה, הרי שלוויתור שעשה לא יהיה כל תוקף והוא יוכל לדרוש את זכויותיו מכוח אותה חקיקת מגן.
 

באותה עתירה שהוגשה לבג"ץ ואשר עסקה בהטרדה מינית, נקבע, כי הטרדה מינית בעבודה חוסה תחת כנפיהן של הנסיבות האחרות שביחסי העבודה לגבי אותו עובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
 

חרף העובדה כי אין מדובר באי תשלום זכויותיו של העובד ואין מקרה זה חלק מחוקי המגן, קביעתו זו של בג"ץ הרחיבה את מתחם הנסיבות או המקרים בהם יכול העובד להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.
 

ההרחבה כאמור, כפי שקבעו שופטי בג"ץ בפסיקתם "משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה. גישה זו מתיישבת גם עם תיקוני החקיקה של השנים האחרונות, והרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט. זאת, מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה מינית".

 

חשיבות ההכרה של שופטי בג"ץ "בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה מינית" היא בכך שהיא מקבעת את מה שאולי ברור לכל: לעובד/ת שמוטרד/ת מינית בעבודה, אין האפשרות או היכולת להמשיך לעבוד באותו מקום כאילו כלום לא קרה.
 

איש מאיתנו לא רוצה לחוש מוטרד, בטח לא מינית, ולהאלץ להגיע למקום עבודה בו הוטרד רק כדי לשמור על זכויותיו, שהיו נשמרות אלמלא הוטרד.

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.