אתר האינטרנט של אגודת העיתונאים משתדרג לפורמט חדש ואנו בתקופת הרצה שלאחריה האתר יונגש כנדרש

תאגיד השידור הישראלי; הצעת חוק "הגדלת המגוון בשידורי הרדיו" מהווה סכנה בריאותית

היועצת המשפטית של "כאן" למשרד התקשורת: הצעת החוק גובלת בסכנה לבריאות הציבור, שכן התיקון המוצע לחוק "הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" מבקש להגביר את הקרינה עד לרמה מסוכנת כתוצאה מהצבת משדרים רבים

שר התקשורת, שלמה קרעי ממשיך במרץ, לקדם את הצעת החוק: "הגדלת המגוון בשידורי הרדיו" וזאת אף שמדובר בהצעת חוק פרטית. אמש עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה בכנסת, בקולותיהם של 54 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה גם יחד, לא לפני שהחוק המוצע אף זכה לברכתה של ועדת השרים לענייני חקיקה. מכתב חריף ששלחה היועצת המשפטית של תאגיד השידור הישראלי, עו"ד מרסיה צוגמן למשרד התקשורת, מסביר אולי מדוע התיקון המוצע לחוק הרשות השנייה, אינו נתמך על ידי משרדו של שר התקשורת ובהתאמה, אף אינו מקודם כהצעת חוק ממשלתית. 

לדברי עו"ד צוגמן התיקון המוצע אינו בר ביצוע הנדסי ותפעולי בשל מגבלת ספקטרום התדרים. בתוך כך נכתב גם שהפיכת התחנות האזוריות או מי מהן, לארציות תפגע בהכנסותיו של תאיד השידור וחמר מכך: הוספת משדרים לשם העברת השידורים האזוריים לרמה כלל ארצית תפגע בבריאות הציבור שכן: "מרבית אתרי השידור המורשים בישראל מצויים בסף העליון של היתרי הקרינה המותרת לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו – 2006 והנחיות המשרד להגנת הסביבה לטווחי בטיחות ורמות חשיפה מרביות. היתרים אלה, במרבית המקרים, מגדירים גם את מערכי האנטנות, כיוונם והגברם. במקרים של אתרים הנמצאים בסף העליון של ההיתר ממילא לא תתאפשר הוספת משדרים חדשים או הגברה של משדרים קיימים. חשיבותו של ההיבט הבריאותי, נזנחת לחלוטין בהצעת החוק והמציעים אינם מתמודדים עימו כלל".

קרעי מצידו בחר להתעלם מעמדת התאגיד וכך כתב ברשת החברתית X: "הם משתגעים שמזיזים להם את הגבינה. אבל הגבינה של הציבור – לא שלהם. הם מקבלים תקציב של כמיליארד בשנה ורוצים לשלוט גם בכסף של השוק הפרטי. אמשיך לעשות את השינויים שהציבור כל כך רוצה. יותר ערוצים. פחות כסף. תחנות הרדיו האזוריות יוכלו בקרוב בעז״ה לשדר בכל הארץ: גלי ישראל, קול חי, קול ברמה, דרום, צפון, ועוד!

עוד כותבת עו"ד צוגמן: "הצעת החוק צפויה לשבש את המצב הספקרטלי של ישראל וכי ההסדר המוצע בהצעת החוק אינו בר ביצוע מבחינה הנדסית, אינו עומד ברגולציית הקרינה הקיימת, יביא לחפיפה בין תדרים ולהפרעה לשידורים הקיימים. תשתית התדרים הקיימת אינה מאפשרת מספר גדול של תחנות רדיו ארציות. המשרד, המכיר היטב את המגבלות הספקטרליות נמנע מלהסדיר את האנדרלמוסיה הצפויה כתוצאה ממעשה החקיקה. "בעל זיכיון לשידורי רדיו, רשאי, באישור השר, להקים תחנות שידור מחוץ לתחום האזור שנקבע לשידוריו בזיכיון ולשדר מחוץ לתחום כאמור, כך ששידוריו יועברו גם באזורים אחרים בארץ." בכך הצעת החוק מקנה לשר את היכולת להתערב באופן העמוק ביותר בעצם יכולתם של גורמי תוכן לשדר, מבלי לאסדר מקרים של חפיפה בין תדרים".

עוד מוסיפה צוגמן: "הסמכות הצפויה להינתן לשר לקבוע סדרי עדיפויות בין שידורי התאגיד לתחנות הרדיו המסחריות ובין שידור תחנת רדיו מסחרי אחת על פניה השנייה, תאפשר לו את היכולת לתעדף תוכן אחד על פני משנהו. הצעת החוק מקנה לשר שיקול דעת בלעדי באשר לשאלה המקצועית וההנדסית האם הפיכת תחנות רדיו אזוריות לארציות תפגע בקליטת שידורי התאגיד? הקניית סמכות זו לשר תיצור תלות של התאגיד בחסדי השר לעניין תדרי הרדיו שברשותו. בכך ניתנת לשר השפעה מכרעת, לא רק על תדרי התאגיד, אלא גם על תכני התאגיד עצמם, שכן השר עלול לשקול שיקולים תכניים בהחלטות הנוגעות לחפיפה בין תדרים, להביא למצב בו תחנות מסוימות אינן נקלטות באיזורים מסוימים ולהפעיל לחץ לשדר תכנים מסוג מסוים. בכך, השר שומט את המנדט הקיים למועצת התאגיד לקבוע את מדיניות השידורים הכוללת. נדגיש – חשש לפגיעה בחופש הביטוי בפעילותם של גופי שידור ציבוריים קיים הן ביחס להתערבות ישירה והן ביחס להיבטים המבניים הנדרשים לצורך קיום הפרדה בין השלטון לבין ניהולו של תאגיד השידור".

מצאתם טעות בכתבה?

דילוג לתוכן